Polityka prywatności (RODO)

by lis 17, 2018

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu TeoPorter.pl

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z zasobów serwisu TeoPorter.pl.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest
TEOLOOGY Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lindego 1C, 30-148 Kraków, KRS: 0000933495, NIP 6772471062, REGON 52047802900000.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

– poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
– poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis TeoPorter.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

12. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.

13. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, kod pocztowy: 60-166, NIP: 779-23-08-495 w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

 

 

Obowiązek informacyjny RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO):

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: TEOLOOGY Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lindego 1C, 30-148 Kraków, KRS: 0000933495, NIP 6772471062, REGON 52047802900000 („Teoporter.pl”, „serwis” „platforma”). Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: TEOLOOGY Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lindego 1C, 30-148 Kraków lub e-mailowo: teo@teoporter.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: TEOLOOGY Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lindego 1C, 30-148 Kraków.
3. Pani/Pana dane osobowe zostały nam przekazane podczas aktywacji konta w naszym systemie i są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO.
4. Pani/Pana dane są przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem, w tym do:
– umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz korzystania z funkcjonalności portalu teoporter.pl;
– zakładania i zarządzania kontem Abonenta oraz zapewnienia obsługi Pani/Pana konta, zarówno organizacyjnej jak i technicznej;
– obsługi kierowanych do nas zgłoszeń i reklamacji;
– kontaktowania się z Państwem w celach związanych ze świadczeniem zamówionych usług.
5. Ponadto Pani/Pana dane są przetwarzane w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu TEOLOOGY Sp. z o.o., którym jest: – zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Państwu drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad regulaminów TEOLOOGY Sp. z o.o. przez podmioty z nią współpracujące.
6. Pani/Pana dane osobowe są udostępnianie Podmiotom z którymi TEOLOOGY Sp. z o.o. współpracuje. Wykaz podmiotów współpracujących znajduje się poniżej:
– Facebook inc., 1 Hacker Way Menlo Park, Kalifornia, Stany zjednoczone
– Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 Stany Zjednoczone
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
Z powyższych praw można skorzystać poprzez: – kontakt e-mailowy pod adresem: kontakt@teoporter.pl – nadesłanie pisma na adres: TEOLOOGY Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
8. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez czas obowiązywania umowy zawartej z TEOLOOGY Sp. z o.o., a także po jej zakończeniu w celach: – dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, – wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych, – zapobiegania nadużyciom i oszustwom, statystycznych i archiwizacyjnych.

 

Polityka plików “cookies”

1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w
urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron
internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.

3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator
wykorzystuje te pliki do:

a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie
serwisu

b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji
użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z
jego preferencjami wyświetlić stronę

c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji
użytkownika.

4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce
prywatności.

5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom
nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego

6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym
Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki
sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
– Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
– Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
– Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
– Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej
użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

© TeoPorter/Mateusz Teo Janusz 2023 | Created with ♥ by WebTemplar.com

Nota prawna
Materiały zawarte na niniejszej stronie oraz jej subdomenach, w e-mailach, konferencjach online, live, social mediach, podczas rozmowy telefonicznej lub w jakikolwiek inny nie wymieniony wyżej sposób prezentowane są w celach edukacyjnych oraz informacyjnych. Nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w materiale jak i jakichkolwiek materiałach instruktażowych.
Nie powinieneś/aś podejmować decyzji finansowych, inwestycyjnych czy prawnych opartych o informacje znalezione tutaj lub w jakimkolwiek innym miejscu, bez konsultacji z profesjonalnym doradcą. Korzystasz z informacji NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ i przed podjęciem jakichkolwiek działań przeprowadź analizy samodzielnie