Badacz Thomas Corley zapytał 233 osoby bogate oraz 128 osób biednych o ich nawyki. Poniżej infografika z jego wynikami.