Oddali wolność i duszę za 500+ [VIDEO]

Uzależnianie ludzi od siebie to całkiem sprytny sposób na pozbawianie ich wolności za ich własnym przyzwoleniem. Ale czy na pewno to jest etyczne jeśli takie taktyki stosuje Państwo? Czy pod płaszczykiem pomocy dla rodzin całkiem przypadkiem Państwo nie chce stworzyć...